Geschiedenis

De Sassenheimse Tennis Vereniging werd opgericht in januari 1950, midden tussen de bestaande sportverenigingen Ter Leede, Teijlingen en TOP. Op initiatief van Dick de Rijke werden er door de gemeente vier tennisbanen aangelegd, waar de pas opgerichte tennisvereniging op twee banen mocht spelen. Op de andere twee speelde de toen eveneens opgerichte RK tennisvereniging Teijlingen. Tennis was in die dagen vooral een sport voor de 'happy few'. De competitie werd alleen met gemengde teams gespeeld op zaterdag en zondag. Beide verenigingen startten ieder met ca 35 leden. De ambitie van de twee verenigingen ging niet verder dan het bieden van tennismogelijkheden voor een kleine groep liefhebbers. Toenemende welvaart betekende meer leden, die nog steeds uit dezelfde maatschappelijke kringen kwamen. Het ging STV voor de wind en het aantal leden steeg. In 1962 wist Renee van Elburg de Sassenheimse gemeenschap, maar in het bijzonder de pastoor, ervan te overtuigen dat twee tennisverenigingen teveel van het goede was. Er kwam een fusie tot stand waarbij Teijlingen opging in STV. Op dat moment had de vereniging ongeveer 130 leden. In Sassenheim werden nieuwe woonwijken gebouwd, wat ook weer meer tennissers met zich meebracht. Door in te spelen op de wensen van de nieuwe leden kreeg het recreatieve aspect van tennis meer nadruk. Ook zien we in de jaren zestig de eerste jeugdleden komen.

In januari 1970 vierde de vereniging haar vierde lustrum nog in haar vertrouwde kantine, maar de toestroom van leden was van dien aard, dat het bestuur dacht aan een nieuwe behuizing op het bestaande tennispark. Er kwam een bouwcommissie onder voorzitterschap van de heer Petit en de financiering werd creatief opgelost: het bestuur schreef een obligatielening uit. Het nieuwe clubgebouw werd gebouwd, overigens grotendeels door de leden zelf, en daar werd in 1975 het vijfentwintigjarig bestaan van de vereniging gevierd. Begin jaren ’80 werd tennis in steeds bredere kring beoefend. De speeltijden in de zomer konden worden verlengd door het aanleggen van kunstlicht naast de banen en in de winter werd steeds meer gebruik gemaakt van diverse overdekte banen in de omgeving. Eind jaren tachtig telde de vereniging ca. 700 leden. Een negende baan was nodig en de verlichting werd verder uitgebreid.

Eind vorige eeuw werden de omliggende voetbalclubs, korfbal- en rugbyvereniging verplaatst om ruimte te maken voor woningbouw. Elk van de verenigingen kreeg een nieuwe accommodatie. Het voetbalcomplex aan De Roodemolen is hierbij ontstaan. Door de verdere groei van het aantal tennisleden, was verlichting voor baan 9 en een tiende tennisbaan gewenst. Door de komst van de woningen in de directe omgeving van STV mocht verlichting niet uitgebreid worden. In 2006 werd duidelijk dat de gemeente plannen had op de locatie van STV woningen te bouwen en STV te verplaatsen. Uitbreiding werd door de gemeente geblokkeerd en een discussie over verplaatsing opgestart. Met de uitplaatsingscommissie zijn de afgelopen jaren verscheidene locaties aangewezen. De voorkeur van STV is nog altijd om op de huidige locatie uit te breiden. Verplaatsen waarbij STV haar toekomstige ambities kan realiseren is een goed alternatief. Na veel onderhandelingen wordt een toegewezen locatie op het sportcomplex De Roode Molen ons nieuwe onderkomen. Op 18 december zijn de plannen voor deze locatie met 11 banen en een clubhuis door de gemeenteraad goedgekeurd.

In juni 2018 is STV verhuisd naar het mooie nieuwe complex. Hier zijn we fijn bezig met het bouwen aan een veel belovende toekomst. 

Jubileumboekje STV 1950 - 2000

Geslaagd Jubileum - 65 jaar STV