Aanmelden

Via onderstaande link kunt u zich online aanmelden bij de Sassenheimse Tennis Vereniging.

De genoemde bedragen in de tabel met contributietarieven zijn gebaseerd op betalingen via automatische incasso. Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken wordt daar bovenop euro 10,- in rekening gebracht ter dekking van de hiermee gemoeide administratiekosten.

Vrijwilligerswerk maakt onderdeel uit van het lidmaatschap van STV. Leden worden geacht een minimaal aantal vrijwilligerstaken in het tennisseizoen uit te voeren. Deze taken zijn van beperkte omvang en hebben betrekking op bijvoorbeeld het draaien van bardiensten, verrichten van groen- of baanonderhoud of het meedraaien in een commissie. Sommige leeftijdsgroepen zullen uitgesloten worden van deze verplichting. De verdere uitwerking is opgenomen onder “vrijwilligerswerk” (zie menu-balk). 

Inschrijfformulier

Privacyverklaring

Lidmaatschap Overzicht