Wetenswaardigheden, opmerkingen en regels

STV heeft nog steeds veel deelnemers aan de diverse competities. Ook dit jaar hebben ruim 300 leden zich opgegeven voor de verschillende competities. Gelukkig hebben we alle teams bij de KNLTB kunnen inschrijven en kan en mag iedereen dus spelen.

Een nadeel van zoveel teams betekent dat het de eerste 7 weken van het seizoen vooral in het weekend erg druk is. Het is dan ook noodzakelijk dat de banen effectief gebruikt worden. Een strakke baanbezetting is belangrijk. Wij willen iedere competitiespeler vragen de banen effectief te gebruiken en niet leeg te laten staan.

Speelerspas niet vergeten

Voor deelnemers aan de competitie is het verplicht om op de wedstrijddag het spelerspasje bij zich te hebben. Alleen de harde pas met foto (creditcard formaat) is voor de competitie geldig. Het komt nog wel eens voor dat het pasje vergeten wordt. Volgens de regels gaat de wedstrijd dan verloren en het hele team wordt hierdoor gedupeerd. Dit geldt voor alle competities. 

Het verdient aanbeveling om een kopie van uw spelerspasje aan de teamcaptain c.q. aan de begeleider/ster te overhandigen, zodat deze altijd over de benodigde gegevens beschikt. Dit betekent niet dat het pasje dan niet meer meegenomen hoeft te worden.

Invallers regelen

Indien een speler/speelster niet kan deelnemen aan een van de competitiedagen, dient deze tijdig, – uiterlijk 2 dagen voor de te spelen wedstrijd – con­tact op te nemen met de teamcaptain, om in overleg met de Technische Commissie en de trainer een invaller aan te wijzen. Het inlichten van de Technische Commissie is van belang omdat er door de KNLTB regels zijn vastgesteld m.b.t. speelgerechtigheid. In het algemeen is de regel als volgt: als een speler twee keer in een hoger geclassificeerde klasse heeft gespeeld, mag deze niet meer in een lagere klasse spelen.

Mede gezien de bovenstaande alinea behoudt de TC zich het recht voor compe­titie­spelers/-speelsters in andere teams in te zetten voor zover het K.N.L.T.B.-competitiereglement dit toelaat.

Van de selectiespelers worden verhinderingen tijdens de competitie niet geaccepteerd. Selectiespelers dienen alle 7 competitiedagen en de inhaaldagen aanwezig te zijn.

Bij onverwachte verhindering dient dit zo spoedig mogelijk aan de captain en de TC gemeld te worden.

Inhalen van wedstijden

Mocht er een competitiedag zijn die door regen niet kan worden gespeeld, dan dient deze competitiedag op de eerstvolgende inhaaldag te worden ingehaald of op een dag voor de eerstvolgende inhaaldag. Het inhalen van de wedstrijddag op een latere inhaaldag wordt niet door de KNLTB geaccepteerd. De wedstrijd wordt dan als verloren beschouwd. Door de KNLTB wordt hier erg streng op gecontroleerd. Breng je team dus niet in problemen en houd je aan de inhaaldagen!

Een competitiedag die niet gespeeld kan worden om een andere reden dan het weer, bijvoorbeeld omdat het team te weinig spelers heeft, mag niet worden verplaatst naar een inhaaldag. Deze wedstrijddag moet in overleg met de tegenstanders voor de officiële wedstrijddag gespeeld worden. De wedstrijd mag dus niet later gespeeld worden. Ook hier is de KNLTB erg streng in, dus het advies: regel dit soort zaken tijdig met de tegenstanders.