Tarieven seizoen 2022

 

Overzicht contributies 2022
   

Lidmaatschappen

 

Senioren lidmaatschap

190,00

Senioren lidmaatschap 65+

176,00

Overdag-lidmaatschap (9:00 - 18:00)

159,00

Junioren lidmaatschap t/m 9 jaar

32,00

Junioren lidmaatschap 10 t/m 12 jaar

57,00

Junioren lidmaatschap 13 t/m 17 jaar

82,00

Studenten (met studentenpas)

101,00

Winterlidmaatschap (01-10 t/m 31-03)

51,00

Sportcombi-lidmaatschap (15/6 - 15/9)*

26,00

Niet spelend senioren lidmaatschap (bijzondere omstandigheden)

38,00

Niet spelend junioren lidmaatschap (bijzondere omstandigheden)

16,00

   

Activiteiten lidmaatschap (overige muv tennis)

10,00

   

Eenmalige administratie kosten Senioren / Junioren

10,00

   

Boete voor te late betaling

26,00

   

Zomertraining 2022 (rekening via I'm Tennis)

 

Selectietraining jeugd (nu 1,5 uur ipv 1 uur)

149,00

Reguliere groepstraining jeugd

158,00

Competitietraining senioren

109,00 

   

Wintertraining 2022 (rekening via I'm Tennis)

 

Selectietraining jeugd

149,00

Reguliere groepstraining

158,00

Competitietraining senioren

109,00

   

Competitiebijdrage 2022

 

Kosten per team, de captain betaald de rekening; Consumpties voor eigen rekening

 
   
Voorjaar  

Voorjaarscompetitie senioren

142,00 

Voorjaarscompetitie senioren HAR/DAR/Recreatie

116,00 

Voorjaarscompetitie junioren

106,00

Voorjaarscompetitie Groen

92,00
Voorjaarscompetitie Tour rood & oranje gratis
   

Najaar

 

Najaarscompetitie senioren

142,00 

Najaarscompetitie senioren HAR/DAR/Recreatie

116,00 

Najaarscompetitie Junioren

106,00 

Najaarscompetitie Groen

92,00 

Najaarscompetitie World Tour rood & oranje

gratis 

Winter

 

Wintercompetitie senioren

142,00

   
Familie korting  

Wanneer reeds 4 leden van 1 familie (allen woonachtig op hetzelfde adres) lid zijn van STV en dus contributie betalen, worden de jongste leden van de familie vrijgesteld van contributie.

 

* Lidmaatschap voor de zomerperiode voor sporters van andere verenigingen in de gemeente Teylingen. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Stuur voor meer informatie een mail naar secretaris@sassenheimsetv.nl.

Een jeugdlid wordt seniorlid in het jaar dat hij/zij 18 wordt.

Bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op basis van betalingen via automatische incasso. Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken wordt daar bovenop euro 10,- in rekening gebracht ter dekking van de hiermee gemoeide administratiekosten. De contributiegelden worden medio maart 2020 geïnd. 

Bij aanvang van een lidmaatschap gedurende het kalenderjaar worden de jaarcontributietarieven in het jaar van instroom als volgt bepaald: 

  • Aanvang lidmaatschap in 1e kwartaal (1/1 – 31/3) > gehele jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in 2e kwartaal (1/4 – 30/6) > ¾ deel jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in 3e kwartaal (1/7 – 30/9) > ½ deel jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in 4 kwartaal (1/10 – 31/12) > ¼ deel jaarbedrag.

Vrijwilligerswerk maakt onderdeel uit van het lidmaatschap. STV leden worden geacht een minimaal aantal vrijwilligerstaken in het tennisseizoen uit te voeren. Deze taken zijn van beperkte omvang en hebben betrekking op bijvoorbeeld het draaien van bardiensten, verrichten van groenonderhoud of het meedraaien in een commissie.

Indien u lid wilt worden kunt u zich hier aanmelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mw. B.M.E. (Ditte) Bloemendaal - Rongen
Anthony Fokkerlaan 5
2171 RA Sassenheim
Telefoon: 0252-232933
E-mail Ledenadministratie@sassenheimsetv.nl
Lidmaatschap Overzicht