Tarieven seizoen 2024

 

Overzicht contributies 2024
   

Lidmaatschappen

 

Senioren lidmaatschap

214,00

Senioren lidmaatschap 65+

198,00

Overdag-lidmaatschap (9:00 - 18:00)

180,00

Junioren lidmaatschap t/m 9 jaar

36,00

Junioren lidmaatschap 10 t/m 12 jaar

64,00

Junioren lidmaatschap 13 t/m 17 jaar

92,00

Studenten (met studentenpas)

114,00

Winterlidmaatschap (01-10-23 t/m 31-03-24)

89,00

Niet spelend senioren lidmaatschap (bijzondere omstandigheden)

43,00

Niet spelend junioren lidmaatschap (bijzondere omstandigheden)

18,00

   

Activiteiten lidmaatschap (overige muv tennis)

12,00

   

Eenmalige administratie kosten Senioren / Junioren

12,00

   

Boete voor te late betaling

29,00

   

Zomertraining 2024 (rekening via I'm Tennis)

 

Selectietraining jeugd (nu 1,5 uur ipv 1 uur)

149,00

Reguliere groepstraining jeugd

158,00

Competitietraining senioren

109,00 

   

Wintertraining 2024 (rekening via I'm Tennis)

 

Selectietraining jeugd

149,00

Reguliere groepstraining

158,00

Competitietraining senioren

109,00

   

Competitiebijdrage 2024

 

Kosten per team, de captain betaald de rekening; Consumpties voor eigen rekening

 
   
Voorjaar  

Voorjaarscompetitie senioren

152,00 

Voorjaarscompetitie senioren HAR/DAR/Recreatie

124,00 

Voorjaarscompetitie junioren

113,00

Voorjaarscompetitie Groen

98,00
Voorjaarscompetitie Tour rood & oranje gratis
   

Najaar

 

Najaarscompetitie senioren

152,00 

Najaarscompetitie senioren HAR/DAR/Recreatie

124,00 

Najaarscompetitie Junioren

113,00 

Najaarscompetitie Groen

98,00 

Najaarscompetitie World Tour rood & oranje

gratis 

   

Winter

 

Wintercompetitie senioren

152,00

 

 

* Lidmaatschap voor de zomerperiode voor sporters van andere verenigingen in de gemeente Teylingen. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Stuur voor meer informatie een mail naar secretaris@sassenheimsetv.nl.

Een jeugdlid wordt seniorlid in het jaar dat hij/zij 18 wordt.

Bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op basis van betalingen via automatische incasso. Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken wordt daar bovenop euro 10,- in rekening gebracht ter dekking van de hiermee gemoeide administratiekosten. De contributiegelden worden medio maart 2020 geïnd. 

Bij aanvang van een lidmaatschap gedurende het kalenderjaar worden de jaarcontributietarieven in het jaar van instroom als volgt bepaald: 

  • Aanvang lidmaatschap in 1e kwartaal (1/1 – 31/3) > gehele jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in 2e kwartaal (1/4 – 30/6) > ¾ deel jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in 3e kwartaal (1/7 – 30/9) > ½ deel jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in 4 kwartaal (1/10 – 31/12) > ¼ deel jaarbedrag.

Vrijwilligerswerk maakt onderdeel uit van het lidmaatschap. STV leden worden geacht een minimaal aantal vrijwilligerstaken in het tennisseizoen uit te voeren. Deze taken zijn van beperkte omvang en hebben betrekking op bijvoorbeeld het draaien van bardiensten, verrichten van groenonderhoud of het meedraaien in een commissie.

Indien u lid wilt worden kunt u zich hier aanmelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Joost Jansen
E-mail Ledenadministratie@sassenheimsetv.nl
Lidmaatschap Overzicht