De ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Jenny van Beek. Dit gaat in nauw overleg met de penningmeester en Anja van Nieuwkoop (verwerking lidmaatschapsbetalingen). De ledenadministratie is het aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe leden. Daarnaast heeft de ledenadministratie een goed contact met de tennisleraren van I'M Tennis. 

De Ledenadministratie is verantwoordelijk voor het aanmelden van nieuwe leden in de administratie van de vereniging en het doorgeven van deze gegevens aan de KNLTB. Ook adreswijzigingen, veranderingen van e-mailadres en nieuwe telefoonnummers worden in de administratie ingevoerd. Wist u dat dit eenvoudig doorgegeven kan worden via een mutatieformulier op de website van STV bij het menu 'ledenadministratie'? Hiervoor moet u wel zijn ingelogd.

In de maand februari worden de pasjes vanuit de bond naar de Ledenadministratie verzonden.  Indien u een nieuwe foto op uw pasje wilt, dan moet deze foto dus voor eind januari ingeleverd worden. Degenen die een automatische incasso hebben en zij die op tijd hebben betaald, ontvangen hun nieuwe pas bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Opzeggingen moeten altijd vóór 1 december van het lopende seizoen schriftelijk bij de ledenadministratie ingediend worden. Dit in verband met de verplichting naar de KNLTB om opzeggingen vroegtijdig door te geven. Opzeggen kan door het sturen van een e-mail naar ledenadministratie@sassenheimsetv.nl of via het opzeggingsformulier op de website. Alle opzeggingen worden door ons schriftelijk bevestigd. Mocht u van ons geen schriftelijke bevestiging ontvangen hebben, dan houdt dat in dat uw opzegging niet of niet tijdig bij ons is aangekomen.

De Ledenadministratie is te bereiken via ledenadministratie@sassenheimsetv.nl

Lidmaatschap Overzicht