STV Coronaprotocol

Algemeen senioren

 • Alleen leden die de beschikking hebben over een tag kunnen het terrein betreden.
 • Leden dienen de 1,5 meter afstandsregel na te leven.
 • Om te kunnen spelen moet de baan vooraf gereserveerd worden via het online afhangsysteem. Wanneer de speeltijd voorbij is, verlaat men direct het park.
 • Bij het verlaten van het park moet het toegangshek goed worden afgesloten.
 • Als je de laatste bent die het park verlaat, hek afsluiten met je tag.
 • Het clubhuis blijft gesloten. Alleen de hal met toiletten en afhangbord wordt opengesteld. Voor toegang tot deze ruimte dient men over een tag te beschikken.
 • Het protocol zal zichtbaar worden opgehangen op het park.
 • De hal en toiletten worden regelmatig schoon gemaakt.
 • Er is alleen sprake van vrij spelen. De laddercompetitie en het rackettrekken zijn tijdelijk stilgelegd.
 • Naast enkelspel mag er ook gedubbeld worden mits men zich aan de algemene corona regels houdt:
  *   geen fysiek contact
  *   houd altijd minimaal 1.5 m afstand ook op de baan
  *   wissel met de klok mee
  *   ga niet samen op een bankje zitten
  *   geef elkaar geen high five
 • Jeugdleden kunnen uitsluitend onder begeleiding van een senior lid vrij spelen. Het betreffende senior lid neemt daarbij de rol van coördinator op zich en ziet toe op naleving van de regels in het protocol.
 • Leden die de regels zoals opgenomen in dit protocol niet naleven, zijn zelf verantwoordelijk voor de consequenties.

De regels m.b.t. het protocol voor jeugd t/m 17 jaar zijn:

Algemeen jeugd

 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven van geen enkele leeftijdscategorie 1.5 m afstand te bewaren (doe dit wel indien mogelijk).
 • Jongeren van 12 t/m 17 hoeven onderling geen 1.5 m afstand te bewaren, wel van volwassenen. 
 • Wanneer er in één trainingsgroep leerlingen zitten die jonger zijn dan 18 jaar én leerlingen vanaf 18 jaar dan gelden de maatregelen voor de leerlingen vanaf 18 jaar. Dus groepsgrootte van maximaal 4 per baan en altijd 1.5 m afstand tot elkaar houden.
 • De trainers begeleiden de kinderen naar en van de baan.

Jeugd t/m 12 jaar

 • Er wordt alleen gespeeld onder begeleiding van trainers of volwassenen.
 • Kinderen tot 12 jaar mogen gewoon in groepsverband werken. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de 1,5 meterregel. Er wordt hier echter in de training wel zo veel mogelijk rekening mee gehouden (1,5 meter afstandsregel).
 • Ouders mogen hun kinderen afzetten maar niet blijven kijken en de kinderen naar de baan op het complex begeleiden.
 • Lestijden sluiten niet op elkaar aan. Er wordt rekening gehouden met 10 minuten wisseltijd.
 • Na de training kunnen de ouders de kinderen weer ophalen, maar het is niet de bedoeling dat ze hier in groepen gaan staan. Ouders dienen buiten het park in de auto of op afstand met de fiets te wachten op de kinderen.
 • Kinderen moeten in sportkleding komen en direct na de training weer naar huis gaan.
 • Kinderen kunnen voor de les spullen en eigen drinken bij een van de pionnen neerzetten, welke ruim uit elkaar staan. Daar kunnen ze dan rustig 1,5 meter uit elkaar wat drinken.
 • Zolang de kinderen op de baan staan, is de trainer ook op de baan aanwezig.
 • Er mag max 1 kind per keer richting het toilet. Geef aan dat ze, voordat ze komen, al thuis naar het toilet moeten gaan.
 • Per training is een beperkt aantal ballen beschikbaar. Deze worden elke training en dag omgewisseld.

Jeugd 13 t/m 17 jaar

 • Er wordt alleen gespeeld onder begeleiding van de trainers of volwassenen.
 • Jeugd wordt opgevangen door de trainers en krijgt gelijk een plek om eigen spullen/drinken neer te zetten.
 • Per training is een beperkt aantal ballen beschikbaar. Deze worden elke training en dag omgewisseld.
 • Zolang de kinderen op de baan staan, is de trainer ook op de baan aanwezig.
 • Er mag max 1 kind per keer richting het toilet. Geef aan dat ze, voordat ze komen, al thuis naar het toilet moeten gaan.

Coördinatoren

 • De coördinatoren hebben als taak het buiten sporten veilig te laten verlopen. De coördinatoren zien daarbij toe op de geldende richtlijnen en maatregelen die in dit protocol zijn opgenomen.  
 • Voor de trainingsactiviteiten zijn de trainers aangewezen als coördinator.
Documenten Overzicht