Fair Play Regelement

fair-play-infographic.jpg

Fair Play bij STV: een eerlijk spel voor iedereen!

Bij de Sassenheimse Tennisvereniging geloven we in een sportieve en respectvolle omgeving waarin leden met plezier kunnen tennisen. Daarom omarmen we het Fair Play-reglement van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Dit reglement is ontworpen om ervoor te zorgen dat tenniswedstrijden op een eerlijke, sportieve en respectvolle manier worden gespeeld.

Fair Play gaat niet alleen over het naleven van de regels van het spel, maar ook over het tonen van respect voor je tegenstanders, medespelers, scheidsrechters en de sport zelf. Het is de kern van waaruit we onze tennisgemeenschap willen opbouwen

Enkele belangrijke aspecten van het Fair Play-reglement van de KNLTB zijn onder meer:

  • Respect voor tegenstanders: Het tonen van respect voor je tegenstanders, ongeacht het wedstrijdresultaat, is van essentieel belang. Een vriendelijk woord of een handdruk na de wedstrijd kan een lange weg gaan.
  • Sportiviteit op en naast de baan: Houd je aan de regels en speel het spel met integriteit. Vermijd onsportief gedrag, zoals het opzettelijk negeren van regels of het veroorzaken van onnodige afleidingen.
  • Respect voor scheidsrechters: Accepteer beslissingen van scheidsrechters met waardigheid, zelfs als je het er niet mee eens bent. Discussies en onsportief gedrag jegens scheidsrechters druisen in tegen de geest van Fair Play.

  • Inclusiviteit: Moedig een inclusieve omgeving aan waarin iedereen, ongeacht hun niveau, zich welkom voelt om deel te nemen aan tennis. Een positieve sfeer op en rond de baan draagt bij aan het plezier van iedereen.

Als STV moedigen we al onze leden aan om zich bewust te zijn van en zich te houden aan deze Fair Play-principes. Samen kunnen we een tennisgemeenschap opbouwen waarbij respect, eerlijkheid en plezier centraal staat. Daarnaast hebben wij ook een vertouwenspersoon, waar je veilig naartoe kan. 

Wil je meer weten over de Fair Play-regels van de KNLTB? Klik dan op deze link voor gedetailleerde informatie. Laten we samen werken aan een eerlijk spel voor iedereen!