Tarieven seizoen 2021

 

Overzicht contributies 2021 (vanwege de Corona-crisis is de ALV uitgesteld. Voor 2021 gelden dezelfde lidmaatschapstarieven als 2020) 
   

Lidmaatschappen

 

Senioren lidmaatschap

185,00

Senioren lidmaatschap 65+

172,00

Overdag-lidmaatschap (9:00 - 18:00)

155,00

Junioren lidmaatschap t/m 9 jaar

31,00

Junioren lidmaatschap 10 t/m 12 jaar

56,00

Junioren lidmaatschap 13 t/m 17 jaar

80,00

Studenten (met studentenpas)

99,00

Winterlidmaatschap (01-10 t/m 31-03)

75,00

Sportcombi-lidmaatschap (15/6 - 15/9)*

25,00

Niet spelend senioren lidmaatschap (bijzondere omstandigheden)

37,00

Niet spelend junioren lidmaatschap (bijzondere omstandigheden)

16,00

   

Activiteiten lidmaatschap (overige muv tennis)

10,00

   

Eenmalige administratie kosten Senioren / Junioren

10,00

   

Boete voor te late betaling

25,00

   

Zomertraining 2021 (rekening via I'm Tennis)

 

Selectietraining jeugd (nu 1,5 uur ipv 1 uur)

142,00

Reguliere groepstraining jeugd

154,00

Competitietraining senioren

103,00 

   

Wintertraining 2021 (rekening via I'm Tennis)

 

Selectietraining jeugd

142,00

Reguliere groepstraining

154,00

Competitietraining senioren

103,00

   

Competitiebijdrage 2021

 

Kosten per team, de captain betaald de rekening; Consumpties voor eigen rekening

 
   
Voorjaar  

Voorjaarscompetitie senioren

139,00 

Voorjaarscompetitie senioren HAR/DAR/Recreatie

113,00 

Voorjaarscompetitie junioren

103,00

Voorjaarscompetitie Groen

90,00
Voorjaarscompetitie Tour rood & oranje gratis
   

Najaar

 

Najaarscompetitie senioren

139,00 

Najaarscompetitie senioren HAR/DAR/Recreatie

113,00 

Najaarscompetitie Junioren

103,00 

Najaarscompetitie Groen

90,00 

Najaarscompetitie World Tour rood & oranje

gratis 

Winter

 

Wintercompetitie senioren

139,00

   
Familie korting  

Wanneer reeds 4 leden van 1 familie (allen woonachtig op hetzelfde adres) lid zijn van STV en dus contributie betalen, worden de jongste leden van de familie vrijgesteld van contributie.

 

* Lidmaatschap voor de zomerperiode voor sporters van andere verenigingen in de gemeente Teylingen. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Stuur voor meer informatie een mail naar secretaris@sassenheimsetv.nl.

Een jeugdlid wordt seniorlid in het jaar dat hij/zij 18 wordt.

Bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op basis van betalingen via automatische incasso. Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken wordt daar bovenop euro 10,- in rekening gebracht ter dekking van de hiermee gemoeide administratiekosten. De contributiegelden worden medio maart 2020 geïnd. 

Bij aanvang van een lidmaatschap gedurende het kalenderjaar worden de jaarcontributietarieven in het jaar van instroom als volgt bepaald: 

  • Aanvang lidmaatschap in 1e kwartaal (1/1 – 31/3) > gehele jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in 2e kwartaal (1/4 – 30/6) > ¾ deel jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in 3e kwartaal (1/7 – 30/9) > ½ deel jaarbedrag
  • Aanvang lidmaatschap in 4 kwartaal (1/10 – 31/12) > ¼ deel jaarbedrag.

Vrijwilligerswerk maakt onderdeel uit van het lidmaatschap. STV leden worden geacht een minimaal aantal vrijwilligerstaken in het tennisseizoen uit te voeren. Deze taken zijn van beperkte omvang en hebben betrekking op bijvoorbeeld het draaien van bardiensten, verrichten van groenonderhoud of het meedraaien in een commissie.

Indien u lid wilt worden kunt u zich hier aanmelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mw. B.M.E. (Ditte) Bloemendaal - Rongen
Anthony Fokkerlaan 5
2171 RA Sassenheim
Telefoon: 0252-232933
E-mail Ledenadministratie@sassenheimsetv.nl
Lidmaatschap Overzicht