Tarieven seizoen 2018 en 2019

 

Overzicht contributies 2018 en 2019
(afspraken n.a.v. de ALV van 19 februari 2018)
Alle bedragen zijn in Euro   

 

2018

2019

Lidmaatschappen

 

 

Senioren lidmaatschap

155

185

Senioren lidmaatschap 65+

144

172

Overdag-lidmaatschap (9:00 - 18:00)

n.v.t.

155

Junioren lidmaatschap t/m 9 jaar

26

31

Junioren lidmaatschap 10 t/m 12 jaar

47

56

Junioren lidmaatschap 13 t/m 17 jaar

67

80

Studenten (met studentenpas)

83

99

Winterlidmaatschap (01-10 t/m 31-03)

50

50

Niet spelend senioren lidmaatschap (bijzondere omstandigheden)

37

37

Niet spelend junioren lidmaatschap (bijzondere omstandigheden)

16

16

     

Activiteiten lidmaatschap (overige muv tennis)

10

10

     

Eenmalige administratie kosten Senioren / Junioren

10

10

     

Boete voor te late betaling
Incassokosten: nota + 15% van de nota + incassokosten

25

25

     

Zomertraining 2018 (rekening via I'm Tennis)

 

ALV 2019*

Zomertraining voor leden

117

 

Competitietraining voor leden

117

 

     

Wintertraining 2018/2019 (rekening via I'M Tennis)

   

Wintertraining selectie
Wintertraining normaal 
Wintertraining normaal (jeugd)

47
203
177

 

     

Competitiebijdrage 2018

 

ALV 2019*

Kosten per team, de captain betaald de rekening; Consumpties voor eigen rekening

   
     
Voorjaar    

Voorjaarscompetitie senioren

139

 

Voorjaarscompetitie senioren recreatie HAR/DAR

113

 

Voorjaarscompetitie senioren recreatie 55+

113

 

Voorjaarscompetitie junioren

103

 

Voorjaarscompetitie Groen

90

 
Voorjaarscompetitie Tour rood & oranje gratis  
     

Najaar

   

Najaarscompetitie senioren

139

 

Najaarscompetitie senioren recreatie HAR/DAR

113

 

Najaarscompetitie senioren recreatie 55+

113

 

Najaarscompetitie Junioren

103

 

Najaarscompetitie Groen

90 

 

Najaarscompetitie World Tour rood & oranje

gratis

 

     
Familie korting    

4 leden van 1 familie (allen woonachtig op hetzelfde adres) betalen contributie, de overige familie leden zijn vrijgesteld van contributie, waarbij korting wordt verleend op de laagst geprijsde tarieven.

   

* Tarieven 2019 voor competitie en tennisles worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2019.

Een jeugdlid wordt seniorlid in het jaar dat hij/zij 18 wordt.

Bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op basis van betalingen via automatische incasso. Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken wordt daar bovenop euro 10,- in rekening gebracht ter dekking van de hiermee gemoeide administratiekosten.

In de ALV van 19 februari 2018 is ingestemd met het voorstel dat vrijwilligerswerk met ingang van 2019  een onderdeel is van het lidmaatschap. STV leden worden geacht een minimaal aantal vrijwilligerstaken in het tennisseizoen uit te voeren. Deze taken zijn van beperkte omvang en hebben betrekking op bijvoorbeeld het draaien van bardiensten, verrichten van groen- of baanonderhoud of het meedraaien in een commissie.

Indien u lid wilt worden kunt u zich hier aanmelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mw. B.M.E. (Ditte) Bloemendaal - Rongen
Anthony Fokkerlaan 5
2171 RA Sassenheim
Telefoon: 0252-232933
E-mail Ledenadministratie@sassenheimsetv.nl
Lidmaatschap overzicht