Noodkreet aan alle STV leden

Na 9 jaar voorzitterschap stoppen wij ermee. Samen met het bestuur hebben we veel mooie zaken gerealiseerd. Ondanks vele  oproepen en inspanningen is het voor ons teleurstellend om te constateren dat het niet gelukt is om een nieuwe voorzitter te vinden.

Dat houdt in dat op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 9 maart 2020 geconcludeerd zal worden dat er geen kandidaten voor het voorzitterschap en als penningmeester zullen worden voorgedragen en daarmee het bestuur niet meer compleet zal zijn.

Na 9 jaar van opbouw zullen er dan geen besluiten genomen kunnen worden en zal de toekomst van deze mooie club onzeker zijn. Het kan toch niet waar zijn dat niemand zich geroepen voelt om een aantal uren per week de club te leiden naar de toekomst?

Vandaar onze noodkreet om het niet zo ver te laten komen en samen te zoeken naar een opvolger, zodat we deze voor kunnen dragen op de ALV van 9 maart!!!

Voor vragen over de invulling van de functie zijn wij altijd beschikbaar.

Met sportieve groet,
Rene en Hans

Documenten Overzicht