Onze huidige voorzitters vertellen ...

Wat maakt STV zo’n mooie vereniging?

René: We zijn met z’n allen verantwoordelijk geworden. Het is nu echt een club van ons allen.

Hans: Er is inmiddels een nieuwe club ontstaan, waarvan de basis staat. Er is een nieuwe elan omdat iedereen wel wat gedaan heeft. Daardoor is er meer enthousiasme en zijn de mensen trots op hun club.

Waarom is voorzitter zijn zo leuk?

René: Ik vind het fijn iets voor de vereniging te kunnen doen. Bovendien heb ik me ten doel gesteld elke dag een nieuwe kennis te maken. Dat is me tijdens deze bestuursperiode zeker gelukt!

Hans: Ik vind het leuk om iets na te laten. Ergens naartoe te werken en plannen uit te voeren. Ik krijg er erg veel energie van als iets lukt en je mensen gezamenlijk in beweging krijgt. Dat blijft voor mij een erg leuk spelletje.

Hebben jullie nog anecdotes over jullie voorzittersperiode?

René:  We zijn inmiddels zó goed op elkaar ingespeeld, dat het soms lijkt of we bijna een eenheid vormen. Zo werden we een aantal jaar geleden samen clubkampioen in de dubbel. Moe maar voldaan dronken we een biertje op het terras en schopten we onze schoenen uit. Toen bleek dat we beiden dezelfde sokken aanhadden, waarvan Hans 2x een linker sok aanhad en ik 2x een rechter.

Hans: Ik heb heel veel plezier beleefd aan de vrijwilligersavonden. Dan zaten we een keer aan de andere kant van de tafel, namelijk achter de bar. Als bestuur zeiden we dat problemen altijd op te lossen zijn met een fles wijn. Er waren dan ook wel vergaderingen die eindigden met een dopje van Jaegermeister op de neus. 

Waarom zijn jullie zelf ooit voorzitter geworden?

René: Hans en ik kenden elkaar door onze kinderen. Die zaten om het jaar bij elkaar in het voetbalteam, dat wij dan coachten. We bleken dezelfde passie te hebben en goed te kunnen samenwerken. Toen ik gevraagd werd of ik de nieuwe voorzitter wilde worden (ik was al de 15-de die ze vroegenJ), heb ik Hans gevraagd om mee te doen. De vereniging miste structuur en dat wilden wij erin brengen. Eerst moest er een gezonde financiële basis komen. Wij hadden 3 doelstellingen: de verhuizing organiseren, de beleving in de club verbeteren en de boel reorganiseren.

Hans: Met de uitplaatsing als rode draad stond ons een grote klus te wachten. We hebben beiden een achtergrond in de bouw en inrichting, dus daar konden we wel wat mee. We besloten samen het voorzitterschap op ont te nemen totdat de uitplaatsing voltooid was. Toen dachten we dat in 6 jaar te kunnen bereiken. Momenteel zitten we in ons 9e bestuursjaar.

Noem 5 kwaliteiten die een goede voorzitter moet bezitten.

  • eerlijk / oprecht
  • betrokken
  • mensen mens
  • organisator
  • positief ingesteld en oplossingsgericht

Daarnaast helpt het wel als je al veel mensen kent. Je moet namelijk weten wie je leden zijn.

Hoeveel tijd kost het voorzitterschap?

René: Als het vrijwilligerswerk straks staat, is het werk van de voorzitter eigenlijk heel overzichtelijk. Dat is volgens mij dan te doen in zo’n 16 uur per maand.

Hans: Het belangrijkste is dat je zichtbaar bent. Daarin kun je zoveel kwijt als je zelf wilt.

Kun je het voorzitterschap beter alleen doen of met z’n tweeën?

Eigenlijk zou 1,5 voorzitter ideaal zijn. Het is lekker om iemand achter de hand te hebben die dingen kan overnemen als je er niet bent of met wie je ruggespraak kunt houden. Uiteraard kan dat ook met de andere bestuursleden, want je bestuurt de club tenslotte met z’n allen.

Ook is het belangrijk dat er binnen het bestuur een goede balans is tussen mannen en vrouwen.

Wat zijn de  kerntaken van een voorzitter?

René: Een voorzitter moet vooral zichtbaar zijn op de club. Dat is belangrijker dan dat er veel werk wordt verricht. Daarbij moet hij de leden meenemen in wat er met de club gebeurt. Eventuele problemen zijn daarbij niet alleen van het bestuur, maar van ons allen. Deze dienen dan ook gezamenlijk opgelost te worden. Dat gebeurt al meer door het vernieuwde vrijwilligerschap. Nu alle leden ervoor zorgen dat de klussen geklaard worden, kan het bestuur zich richten op het beleid.

Hans: Je moet je misbaar kunnen maken. Als alles goed is geregeld, hoeft de voorzitter zelf eigenlijk niet veel te doen. Daarnaast is het belangrijk dat hij/zij een verbinder is en in staat verschillende leeftijdscategorieën tevreden te stellen.

Wat moet een volgende voorzitter extra doen?

René:

Hans: De volgende voorzitter moet zich gaan richten op de toekomst en beslissingen maken. Willen we de club naar een hoger niveau tillen? En wat doen we met de jeugd? Er is verjonging nodig, dus moet er worden gekeken hoe dit het beste bereikt kan worden.

Gaan jullie in een diep gat vallen na het voorzitterschap?

René: Met 4 kinderen, 1 kleinkind en nog eentje onderweg hoef ik me niet te vervelen. Bovendien heb ik mijn werk nog en blijf ik samen met Hans de 2e fase van de uitplaatsing begeleiden. We hebben hier zoveel tijd en kennis in zitten, dat het zonde is om dat over te dragen aan een nieuwe voorzitter. Daarnaast ga ik natuurlijk actief vrijwilliger worden bij een van de commissies.

Hans: Ik ben net algemeen directeur geworden van een nieuw bedrijf in Nederland en België, dus ik ga me zeer niet vervelen! En dat is maar goed ook, want ik kan niet stilzitten. Ik zal dus altijd actief lid blijven.

Wist u dat…

René al 60 is en 30 jaar getrouwd? (Zou je hem niet geven, hè?)

STV momenteel een financiëel gezonde en groeiende club is?

16 september het bestuur samen met de teamcaptains gaat brainstormen over de invulling van het vrijwilligerswerk?

Documenten Overzicht