Bouw-update 9

Het gaat nu echt vorm aannemen! De laatste loodjes ... de permanente lijnen zijn vastgelijmd, de netten zijn gespannen en de gravellaag wordt ingestrooid! En ook in het clubhuis is iedereen druk bezig met de laatste afwerking. 
Woensdag 30 mei wordt het park opgeleverd en kunnen we beginnen met de aankleding ervan    

Lees meer

Bouw-update 7

De baanverlichting is geplaatst en er wordt ruimte gemaakt voor parkeergelegenheid. Zo komt de verhuizing steeds dichterbij!

Lees meer

Bouw-update 6

Het wordt steeds duidelijker hoe ons nieuwe onderkomen eruit zal gaan zien ... een erg fraai gezicht! En vanaf nu kunnen we stuk voor stuk de banen zien ontstaan    

Lees meer

Bouw-update 4

Inmiddels zijn de buitenmuren van ons nieuwe clubhuis opgetrokken .... stormproef hebben we kunnen constateren   
Ook zijn de eerste dakplaten geplaatst! 

Lees meer

Bouw-update 3

De laatste dagen van 2017 is er hard aan gewerkt om ons nieuwe park te voorzien van het eerste groen!

Lees meer

Bouwdoeken geplaatst

Terwijl de grond op het terrein aan de Roodmolen aan het inklinken is, kunnen voorbijgangers nu ook zien wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden. Op drie doeken staat een prachtige impressie van het nieuwe complex van STV.

Lees meer

Onderzoek Claytech in Haarlem

Zoals jullie weten is de werkgroep Baansoorten op dit moment in een vergevorderd stadium wat betreft het onderzoek naar de juiste baansoort voor ons nieuwe park. 

Lees meer

Update nieuwe locatie

Hoewel de grond er op de nieuwe locatie van STV momenteel stilletjes bij ligt, zijn achter de schermen de verschillende werkgroepen hard bezig de volgende stappen in het bouwproces voor te bereiden. 

Lees meer

Klaar voor de start!

Eindelijk is er echt te zien dat de voorbereidingen voor de uitplaatsing zijn begonnen. Het fietspad naar het bouwterrein toe wordt op dit moment verbreed en verstevigd, zodat het zware bouwgeschut er straks overheen kan.

Lees meer

Enquête nieuwe baansoort

Eind oktober hebben alle STV’ers per e-mail een uitnodiging ontvangen een vragenlijst in te vullen over de baansoortkeuze voor het nieuwe park. Hierin werd de leden onder andere gevraagd naar hun tevredenheid over de gravelbanen op het huidige park, ervaringen met alternatieve baansoorten en voorkeuren met betrekking tot speeleigenschappen en seizoensverlenging/wintertennis. In totaal zijn er 259 ingevulde vragenlijsten ontvangen.

Lees meer

Uitplaatsing - Stapje vooruit!

Goed nieuws: de ontheffing voor het dichten van de sloot bij het nieuwe terrein is binnen! Dit betekent dat er begonnen kan worden met het voorbereiden van de grond en het kappen van boventallig groen. 

Lees meer

Uitplaatsing / Bouw update

Na een heerlijke zomervakantie hebben we weer een kleine update over het uitplaatsingsproces. Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe tennispark. We hopen binnenkort met de eerste concrete werkzaamheden te kunnen beginnen.

Lees meer

Denk mee over STV

Onze plek op het Roodemolenpark begint op papier steeds meer vorm te krijgen. De subgroepjes binnen de Bouwcommissie zijn druk bezig informatie te verzamelen over de wensen en mogelijkheden op de nieuwe locatie. EN DAAR HEBBEN WE JULLIE HULP HARD BIJ NODIG ! Want we willen er natuurlijk met z’n allen iets moois van maken.

Lees meer

Even wachten nog…

Om het bouwproces op sportpark De Roodemolen in gang te zetten, moest er eerst een flora en fauna onderzoek worden verricht. Hiermee worden de planten en dieren in het gebied in kaart gebracht. Tijdens dit onderzoek zijn in de sloot twee inheemse, beschermde vissen aangetroffen. 

Lees meer

Uitplaatsing STV krijgt vorm

Zoals jullie allen reeds weten, zal de Sassenheimse Tennis Vereniging in de toekomst verhuizen naar het Roodemolen park. Al geruime tijd voert de commissie Uitplaatsing van STV hierover onderhandelingen met de gemeente en zo langzamerhand begint het geheel vorm te krijgen. Tijd dus voor een update voor de leden van de tennisvereniging.

Lees meer

Uitplaatsing komt dichter bij

Tijdens de afgelopen wintermaanden is er vrij weinig nieuws geweest over de uitplaatsing.  De gemeente heeft tijd nodig gehad om diverse onderzoeken af te ronden over zaken als licht, geluid en grondbelasting.

Lees meer

Update uitplaatsing 08-10-2015

De afgelopen periode zijn verschillende werkgroepen achter de schermen al druk aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de uitplaatsing van STV naar het Roodemolen-complex. Helaas hebben we vrij recent moeten besluiten de werkzaamheden tijdelijk stop te zetten. Het overleg tussen de gemeente en de provincie over de aan te kopen grond (stukje richting Voorhout) neemt meer tijd in beslag dan gepland.

Lees meer

Update Uitplaatsing 08-07-2015

Over de afgelopen maanden zijn er verscheidene besprekingen geweest met de gemeente en de Stichting Roodemolen. Het is de intentie dat uiteindelijk de Stichting eigenaar wordt van het tennispark (net zoals bij de voetbalparken), en dat STV huurt van de Stichting. De volgende stap is dat tussen de gemeente, de Stichting en STV een intentieverklaring getekend wordt die juridisch en financieel de uitvoerende stappen gaat definiëren naar de realisatie van het park. 

Lees meer

Werkgroepen uitplaatsing worden opgestart

Momenteel is de Uitplaatsingscommissie bezig de afspraken tussen gemeente, Stichting Roodemolen en STV vastgelegd te krijgen. Tegelijkertijd zijn we een aantal werkgroepen aan het opstarten die zich gaan buigen over individuele aspecten van het nieuwe park. Er hebben zich reeds vrijwilligers aangemeld voor deze werkgroepen, maar mocht iemand zich nog graag willen aanbieden dan kan dat altijd via de Uitplaatsingscommissie, danwel de werkgroep.

Lees meer