Aanmelden

Via onderstaande link kunt u zich online aanmelden bij de Sassenheimse Tennis Vereniging.

De genoemde bedragen in de tabel met contributietarieven zijn gebaseerd op betalingen via automatische incasso. Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken wordt daar bovenop euro 10,- in rekening gebracht ter dekking van de hiermee gemoeide administratiekosten.

In de ALV van 19 februari 2018 is ingestemd met het voorstel dat vrijwilligerswerk met ingang van 2019 een onderdeel is van het lidmaatschap. STV leden worden geacht een minimaal aantal vrijwilligerstaken in het tennisseizoen uit te voeren. Deze taken zijn van beperkte omvang en hebben betrekking op bijvoorbeeld het draaien van bardiensten, verrichten van groen- of baanonderhoud of het meedraaien bij de organisatie van toernooien. Sommige leeftijdsgroepen  zullen uitgesloten worden van deze verplichting. Een concrete uitwerking van dit besluit volgt in het najaar van 2018.

Inschrijfformulier

Privacyverklaring

Lidmaatschap overzicht