ALV van maandag 30 mei 2022

Afgelopen maandag 30 mei was de ALV van de club

Afgelopen maandag 30 mei was de algemene ledenvergadering van het afgelopen jaar waarin het bestuur enkele zaken heeft medegedeeld.

De belangrijkste punten uit de ALV zijn;

- We zijn als club op zoek naar diverse vrijwilligers voor leuke en uitdagende functie, dus allen handen uit de mouwen! Aanmelden? info@sassenheimsetv.nl

- Helaas heeft Sharon aangegeven te willen stoppen omdat haar drukke baan bij de KLM en een jong gezin veel tijd vergt en dus zullen we op zoek moeten naar een nieuwe pachter. Kent u iemand? Mail dan naar info@sassenheimsetv.nl.

- Ook heeft de Rackettrek commissie aangegeven te gaan stoppen, per 1 Juni. Dit na al meerdere verzoeken voor Jong bloed in de Commissie, helaas is dit niet gelukt...

-Tevens stopt Nicole Oude Veldhuis met haar functie als Voorzitter van de Jeugdcommissie, in haar plaats zal dus ook een nieuwe vrijwilliger moeten komen.

- De financiële situatie is gelukkig wel erg gezond, om dit zo te houden is er besloten tijdens de ALV om de ledencontributie met 2,5% te verhogen als inflatiecorrectie.

- Ditte Bloemendaal van de ledenadministratie werd bij afwezigheid in het zonnetje gezet als kei van de club. Jenny van Beek heeft haar taak inmiddels overgenomen.

- Per Maart volgend jaar wil Carolien haar functie als secretaris neerleggen, en dus zoeken we per heden alvast voor vervanging om rustig ingewerkt te kunnen worden.

Dus zal er de komende tijd veel veranderen binnen onze club, hierbij het verzoek aan een ieder om een steentje bij te dragen.

 

Verenigingsnieuws Overzicht