Bijzondere momenten tijdens unieke ALV

Het was een bijzondere ALV afgelopen maandagavond:

  • Bijzonder omdat de datum meerdere malen moest worden verzet
  • Bijzonder omdat we ons mooie clubhuis niet mochten gebruiken en we uit moesten wijken naar van der Valk.
  • Bijzonder omdat er 2 sessies moesten worden gehouden i.v.m. het maximum aantal personen in één ruimte.
  • Bijzonder omdat er afscheid werd genomen van 3 lang zittende bestuursleden die veel voor de club hebben betekend (en nog doen).
  • Bijzonder omdat “onze” pachter na ruim 15 jaar niet meer achter maar voortaan voor de bar te vinden zal zijn.

Ondanks de ruime zaal en de opstelling van de stoelen en tafels op 1,5 mtr afstand was het een gezellige, gemoedelijke sfeer tijdens de beide vergaderingen. De eerste sessie nam René voor zijn rekening en de tweede werd door Hans voorgezeten, zoals zij ook de afgelopen 10 jaar beurtelings de hamer hebben opgenomen.

Na de goedkeuring van de notulen, het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester werden de aanwezigen door Ted Lamboo ingelicht over de voortgang van de zgn. 2e fase van de uitplaatsing. In december zullen de overgebleven 2 opties worden besproken in de gemeenteraad en zijn we weer een stapje verder. We hopen dat in 2023 de aanleg van de laatste 2 banen gerealiseerd zal zijn.

Vervolgens kwam de evaluatie van de clubtaken (teamwork) aan bod. Het blijft een gegeven dat er maar een klein aantal leden clubtaken uitvoert waardoor er veel werk op hun bord ligt. Het voorstel om een betaalde coördinator aan te trekken om het teamwork goed op poten te zetten kan op instemming rekenen van alle aanwezigen.

Hans van der Bilt heeft aangegeven te willen stoppen met de pacht per 1 januari 2021. Het bestuur heeft een pachters profiel opgesteld en inmiddels contact met 3 kandidaten die geïnteresseerd zijn in het overnemen van de pacht.In november zullen zij hun ondernemingsplan presenteren en zullen verdere gesprekken gevoerd worden.

Het bestuur bedankt Hans voor zijn jarenlange inzet.Met wat leuke foto’s uit de oude doos en mooie anekdotes nemen we met een bloemetje afscheid van Hans.

Dan is het de beurt aan René Vos, Hans Wingender en Liesbeth Stam om afscheid te nemen. Doris Franke heeft voor de nodige foto’s en informatie gezorgd waarvan een mooie presentatie is gemaakt. Ted Lamboo neemt de afgelopen 10 bestuursjaren door waar natuurlijk de verhuizing van ons park een groot deel van uit maakt.

Het nieuwe voorzittersduo, Marije en Anne-Marie, nemen het woord over en presenteren het afscheidscadeau. René, Hans en Liesbeth krijgen ieder een eigen tegel, hun “walk of fame"De tegels zullen een mooie plek krijgen op het park, een blijvende herinnering als dank voor hun jarenlange inzet.

De nieuwe bestuursleden stellen zich voor. Caroliene Hendriks zal de secretarisfunctie van Liesbeth Stam overnemen. Joost Jansen gaat de rol van penningmeester vervullen en de hamers van René en Hans worden overgedragen aan Marije Moerman en Anne-Marie Steenvoorden. De vergadering is net op tijd afgelopen zodat er nog geproost kan worden op het nieuwe bestuur voordat de zaal om 22.00 uur leeg moet zijn.

Downloads:

Verenigingsnieuws Overzicht