Richtlijnen Horeca STV (clubhuis en terras)

 ALGEMEEN

Bezoekers / Toeschouwers dienen zich, direct bij aankomst, door scannen QR-code te registreren en de gezondheidscheck te accorderen.
Registreren kan ook bij de bar mocht scannen QR-code niet lukken.

 • Respecteer elkaars ruimte en houdt voldoende afstand (1,5 mtr)
 • Hoest en nies in je elle boog
 • Wanneer verkouden of bij griepverschijnselen kom je niet naar STV !!
 • Desinfecteer / was je handen na het sporten wanneer je op het terras of in het clubhuis plaats neemt
 • Let op voldoende afstand tijdens lopen en gebruik de aangewezen in- en uitgangen.
 • De kleedkamers dienen niet met meerdere spelers tegelijk gebruikt te worden (gebruik zoveel mogelijk bij uitzondering)
 • Na toiletbezoek de handen wassen of desinfecteren
 • Heren en dames toilet maximaal toegankelijk voor 1-2 personen per keer
 • Toiletbezoek zoveel mogelijk beperken bij voorkeur thuis
 • Houdt rekening met elkaar in het algemeen op het gehele park

TERRAS

 • Respecteer voor elkaar de 1,5 m afstand aan tafel
 • De stoelen, krukken afgezet met lint worden NIET gebruikt en blijven staan
 • Iedereen zit aan een tafel (Bar / hoge- of lage tafel), niet staan !!
 • De bestelling wordt aan tafel opgenomen (door horeca medewerker)
 • De bestelling wordt gebracht (door horeca medewerker)
 • De bestelling wordt naderhand afgeruimd (door horeca medewerker)
 • Afrekenen aan de bar kan alleen per pin en bij voorkeur contactloos 

CLUBHUIS

 • Wanneer je binnen wilt zitten graag afstemmen met Horeca medewerker
 • Binnen zitten maximaal 60-80 personen (in overleg met de bar)
Nieuws Overzicht