Even nog geen rackettrekken op maandagavond!

Rackettrekken

Maandagavond Rackettrek-avond, dit is bij STV al jarenlang een gegeven. Hiervoor worden banen vooraf gereserveerd zodat er op dat moment voldoende beschikbaar zijn om op te spelen.

Door het weer vrijgeven van de mogelijkheid om te tennissen binnen de coronamaatregelen en het groeiende aantal leden, is het animo om vrij te spelen lekker groot, vooral ’s avonds. Het afhangen van een baan gebeurt momenteel natuurlijk thuis. Mocht er op maandagavond eens  minder belangstelling zijn voor het rackettrekken, dan kunnen de hiervoor gereserveerde banen op dat moment niet worden vrijgegeven. En dat is natuurlijk vervelend voor andere leden die dan willen tennissen.

Een structureel tekort aan baancapaciteit, mede gevoed door het ladderen en de tennislessen, willen we niet. Daarom wordt er samen met het bestuur gezocht naar een oplossing. Tot die tijd zal het rackettrekken nog niet worden opgestart. We hopen binnenkort te kunnen berichten wanneer dit wel het geval zal zijn, en in welke vorm. De banen die voor de komende weken gereserveerd staan voor het rackettrekken, zullen worden vrijgegeven in het systeem.

U hoort van ons…
Team rackettrek

Verenigingsnieuws Overzicht